ความคืบหน้าโครงการ เดอะ แมทท์ สาทร - ท่าพระ 1 26/6/2563